Οὐκρανία, πόλεμος λέξεων

Σὲ φραστικὸ πόλεμο Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας ἐξελίχθηκε ἡ συζήτηση στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας γιὰ τὸ δημοψήφισμα τῆς Κριμαίας∙ ἡ Μόσχα πρόβαλε βέτο, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι δεκατρεῖς ψήφισαν ὑπὲρ καὶ ἡ Κίνα ἀπείχε. Οἱ Δυτικοὶ χαρακτήρισαν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας ὡς ἀπομόνωση τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ δὲν ἦταν νοητὴ ἄλλη ἐξέλιξη, διότι τὰ δέκα μὴ μόνιμα μέλη ἀνήκουν στὴν ἀμερικανικὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς∙ τὸ Πεκῖνο δὲν εἶχε ἄλλη δυνατότητα, διότι ἔχει ἐκκρεμῆ προβλήματα μὲ μειονότητες, ὅπως στὸ Θιβὲτ καὶ στὴν Σικιάνγκ. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Οὐκρανίας, στὸ Χάρκοβο, δυὸ Ρωσόφιλοι σκοτώθηκαν ἀπὸ πυρὰ ἐνόπλων ἀκροδεξιῶν, ἀπ’ τὶς δυτικὲς ἐπαρχίες τοὺς ὁποίους συνέλαβε ἡ Ἀστυνομία∙ ἡ διείσδυση τῶν ἐνόπλων εἶναι δύσκολη ἢ καὶ ἀδύνατη στὶς πλούσιες ρωσόφωνες περιοχές, διότι μόλις πληροφορεῖται ὁ κόσμος τὴν ἄφιξή τους ἐξεγείρεται ἐναντίον καὶ τοὺς διώχνει ἢ τοὺς ἀπομονώνει. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι διαιρεῖται στὰ δύο ἡ χώρα.