Ὁλοκλήρωση διαβουλεύσεων

Ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα ἦταν θέμα ὡρῶν χθὲς τὸ βράδυ∙ οἱ καθυστερήσεις καὶ οἱ ὑπονομεύσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἔχουν τὰ ὅριά τους. Ἕνα δὲν εἶχαν ὑπολογίσει, τὴν σθεναρὴ ἀντίσταση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τῆς κυβερνήσεως στὶς προκλητικὲς καὶ ὑπονομευτικὲς πιέσεις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς∙ τὸ δεύτερο εἶναι οἱ φροῦδες ἐλπίδες τους, ὅτι στὴν Οὐκρανία θὰ ἐπιτύγχαναν τὴν ταπείνωση τῆς Ρωσίας καὶ τὴν ὑποδούλωση τῆς Εὐρωζώνης. Ἀπέτυχαν εἰς ἀμφότερα κι ἀνακρούουν πρύμναν κατησχυμένοι∙ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας ἔχουν κάνει τὸ θαῦμα τους, μὲ πρῶτον ἐκεῖνον τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ὁ ὁποῖος μετατρέπεται στὸ ἐφαλτήριό της γιὰ τὸ ἅλμα της στὴν ἀνάπτυξη ἀπ’ τὸ τρέχον ἔτος. Ἡ χθεσινὴ ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο, κυρίως μὲ ξένα κεφάλαια, τὰ ὁποῖα σπεύδουν γιὰ νὰ ἐπενδύσουν ἀπὸ χαμηλὲς τιμές, θεωροῦνται ὡς τὸ βαρόμετρο∙ οἱ ὑπόλοιποι κλάδοι ἀκολουθοῦν τὰ γκισέμια κατὰ πόδας.