Ἄρση ἀσυλίας Χρυσῆς Αὐγῆς

Ἡ συζήτηση τῆς ἄρσεως τῆς ἀσυλίας βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς συνεχίζεται στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς καὶ μόλις ὁλοκληρωθεῖ θὰ γίνει ἡ ψηφοφορία στὴν Ὁλομέλεια∙ ἡ ἀνεξαρτητοποίηση τοῦ βουλευτοῦ της Λαρίσης, μὲ καταγγελίες γιὰ τὰ ἔκτροπα ἀπ’ τὸ κόμμα του καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ του ἰδεολογία, ἔχουν προκαλέσει ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς προσεγγίσεως τοῦ θέματος. Ἡ ἀντίδραση τῆς ΧΑ δείχνει ὅτι δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα ἀπέναντί του∙ τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ἡ στάση πολλῶν κορυφαίων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, θὰ συνεχίσουν νὰ ἔχουν ἐπιφυλάξεις, ὅπως τὶς ἔχουν διατυπώσει κατὰ κόρον; Πάντως, ἀκολούθησε χθὲς στὴν ἀνξαρτητοποίησή του ὁ προφυλακισμένος Εὐστάθιος Μπούκουρας, βουλευτὴς Κορίνθου∙ ἡ Κουμουνδούρου ἐμφανίζεται θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ σκληροῦ πυρῆνος τῆς ἀκροδεξιᾶς.