Παρίσι, ἀντιγραφὴ Ἀθηνῶν

Στὴν ἀντιγραφὴ τῶν Ἀθηνῶν προχώρησε τὸ Παρίσι, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τοῦ νέφους τῆς αἰθαλομίχλης ἡ ὁποία πνίγει κανονικὰ τὴν πόλη τῶν φώτων∙ ἀπὸ χθὲς ἄρχισε ἡ ἐφαρμογὴ δακτυλίου, μὲ τὴν κυκλοφορία ἐντὸς αὐτοῦ τῶν αὐτοκινήτων ἐκ περιπτροπῆς, μονὰ καὶ ζυγά. Ἑπτακόσιοι ἀστυνομικοὶ ἔχουν ἀναλάβει τὸν ἔλεγχο τῶν δρόμων, ἐνῶ προβλέπονται καὶ πολλὲς ἐξαιρέσεις, ὅπως καὶ σὲ ἐμᾶς∙ δὲν ἔχουμε παράπονο, γινόμαστε τὸ παράδειγμα, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα. Πάντως ἐμεῖς περιορίσαμε ἀρκετὰ τὸ νέφος, περισσότερο μὲ ὅπλο τὴν ἀπότομη ἀποβιομηχάνιση τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 καὶ λιγώτερο ἀπ’ τὸν δακτύλιο∙ ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση τῆς Γαλλίας ἴσως ἀντιγράψει τὴν δική μας, καὶ κληρονομεῖ μαζὶ τὴν ἀνεργία…