Εὐρώπη, ἀναζήτηση διεξόδου

Στὴν ἀναζήτηση διεξόδου βρίσκονται οἱ Εὐρωπαῖοι, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, μὲ ἀφορμὴ τὸ δημοψήφισμα τῆς Κριμαίας∙ τὸ σαρωτικὸ ποσοστό, μάλιστα καὶ στὶς μειονότητες τῶν Οὐκρανῶν καὶ τῶν Τατάρων, ἐνῶ χαρακτήρισαν τὴν διαδικασία ἐλεύθερη καὶ κανονικὴ οἱ παρατηρητὲς τοῦ ΟΑΣΕ, ἔχει στερήσει ἐπιχειρημάτων τοὺς φανατικοὺς ἐπικριτὲς τῆς Μόσχας. Περισσότερο δοκιμάζεται ἡ συνοχὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καθὼς ἡ Γερμανία διατηρεῖ ἀνοικτὸ διάλογο μὲ τὸ Κρεμλίνο ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι ἑταῖροι δὲν θέλουν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μαζί του∙ ἀκόμη κι οἱ πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες ἔχουν χαμηλώσει τοὺς τόνους, διότι πλημμυρίζουν τὴν κοινὴ γνώμη οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν δράση τῶν ἀκροδεξιῶν ἐνόπλων καὶ τὸν κίνδυνο ἀναταραχῆς στὶς ἀνατολικὲς πρωτίστως ἐπαρχίες. Ἤδη κυκλοφοροῦν πληροφορίες ὅτι καὶ πολλὰ μέλη τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως ἔχουν βαρὺ ποινικὸ μητρῶο, ἀλλὰ καὶ ἀνέχονται τὴν σύσταση νέων ταγμάτων ἐνόπλων, μὲ μέσα παρεχόμενα ἀπ’ τὸ κράτος.