Οὐκρανία, ἀλλαγὴ σκηνικοῦ

Τὸ σαρωτικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Κριμαία ἔφερε ἀλλαγὴ δυναμικῆς στὴν διεθνῆ ἀντιδικία∙ Οὐάσιγκτον καὶ Βρυξέλλες ἐπέβαλαν τὶς κυρώσεις τὴν Μόσχα, ἀλλὰ «ὅλο λόγια εἶναι», διότι φοβοῦνται τὶς συνέπειες. Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες τῆς Οὐκρανίας, ὅπου ὁ ρωσόφωνος πληθυσμὸς διεκδικεῖ κι αὐτὸς τὴν ἕνωσή του μὲ τὴν Ρωσία, ἐνῶ στὸ Κίεβο καὶ στὶς κεντρικές, ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ οἱ καθυστερήσεις στὶς πληρωμὲς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ἐξαγριώνουν τὸν κόσμο, μαζὶ μὲ τὴν καταπίεση τῶν ἐνόπλων νεοναζιστικῶν ταγμάτων∙ ἤδη, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπανέλαβε στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν τὴν πρόταση γιὰ ἀποστολὴ πολλῶν παρατηρητῶν τοῦ ΟΑΣΕ, τὴν ὁποία ἀποδέχθηκε καὶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα. Ὁ ἀφοπλισμὸς τῶν ἀκροδεξιῶν ὁμάδων θεωρεῖται ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι δὲν γίνεται αὐτὸ ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση, διότι εἶναι δέσμιοί τους ὅλοι οἱ ὑπουργοί.