Κριμαία, πολιτικὴ παρουσία Εὐρωζώνης

Ἡ ἕνωση τῆς Κριμαίας μὲ τὴν Ρωσία, τὴν ὁποία κανεὶς στὸν κόσμο δὲν ἔχει τὴν δύναμη ἀνακόψαι την, ἀποβαίνει κρίσιμη καμπὴ γιὰ τὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ἀπέμεινε χωρὶς πολιτικὴ προστασία, δώδεκα χρόνια μετὰ τὴν καθιέρωσή του, μὲ μοναδικὴ ἄμυνα τὸ Βερολίνο καὶ τὸ οἰκονομικὸ κεφάλαιο. Ἡ Γαλλία ἀπεδείχθη πιστὸς ὑπηρέτης τῶν Ἀμερικανῶν, πενῆντα χρόνια μετὰ τὴν ἔξοδο τοῦ Καρόλου Ντεγκὼλ ἀπ’ τὸ ΝΑΤΟ, ἐνῶ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων ἔχει μείνει νεκρὸ γράμμα∙ οἱ κυρώσεις εἶναι γιὰ κλάματα, δὲν τὶς πιστεύει κανείς, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἔχειν περισσότερη ἀνάγκη τῶν Ρώσων, παρὰ τὸ ἀντίθετο. Τὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο θὰ κρίνει πολλά, διότι ὅλοι θὰ κληθοῦν νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους. Πάντως ἐσπευσμένως ὁ Χέρμαν φὸν Ρουπάι μεταβαίνει σήμερα στὴ Μόσχα.