Νέο ξεκίνημα τῆς Ἑλλάδος

Ὡς νέο ξεκίνημα τῆς Ἑλλάδος, χαρακτήρισε ὁ πρωθυπουργὸς τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόικα, καὶ βέβαιη ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐξἠγησε ὅτι οἱ ἑπτὰ μηνῶν διαπραγματεύσεις ἦταν σκληρές, διότι κρινόταν ἡ ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὸ Μνημόνιο καὶ ἡ ἀναγνώριση τῶν χειροπιαστῶν ἀποτελεσμάτων τῶν θυσιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνῆλθε σὲ τρία δις εὐρὼ καὶ διανέμεται ὡς ἀκολούθως: πεντακόσια ἑκατομμύρια, στὰ κατώτερα στρώματα καὶ στοὺς ἐνστόλους, μὲ ἐφάπαξ καταβολὴ τὸν Μάϊο∙ ἕνα δις, γιὰ πληρωμὴ ληξιπροσθέσμων ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου∙ ἕνα δις, γιὰ πληρωμὴ χρέους∙ 350 ἑκατομμύρια, γιὰ μειώσεις στὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές, ἐργοδοτῶν καὶ ἐργαζομένων∙ πενῆντα ἑκατομμύρια, γιὰ ἱκανοποίηση ἀποφάσεων δικαστηρίων. Ἡ ἀγορὰ ἔκανε δεκτὴ μὲ ἀνακούφιση τὴν συμφωνία στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων συμβάλλει, καθὼς μελέτη τοῦ ΙΟΒΕ προβλέπει αὔξηση κατὰ 50000 τῆς ἀπασχολήσεως μόνο ἀπ’ τὸ Ἑλληνικό.