Ἀνάπτυξη σχέσεων μὲ Ἰρὰν

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὸ Ἰράν, ὡς προεδρεύοντος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, προσέφερε ἀρκετὰ στὴν διερεύνηση τῆς πορείας τῶν σχέσεών του μὲ τὸν δυτικὸ κόσμο∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸν ἰρανικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὸ πυρηνικό της πρόγραμμα, βρίσκονται σὲ κρίσιμο σημεῖο, μετὰ μάλιστα τὴν οὐκρανικὴ κρίση καὶ τὴν ψυχρότητα στὶς σχέσεις τῆς Ρωσίας καὶ τῶν Δυτικῶν. Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἐπέτυχε, κατὰ τὶς συναντήσεις του μὲ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας, τὸν πρώην πρόεδρο καὶ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, τὴν συνέχιση τοῦ διαλόγου∙ ταυτοχρόνως ἔγιναν συζητήσεις καὶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν διμερῶν σχέσεων, καθὼς στοὺς κλάδους τῶν φαρμάκων, τῶν τροφίμων καὶ τῆς ἐνδύσεως, ὑπάρχουν εὐρύτατα περιθώρια γιὰ τὴν διμερῆ συνεργασία.