Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς θεώρησαν ὡς ἀπαρχὴ ἐκτονώσεως τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Κριμαίας στὴν Ρωσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρά, 1.3905 δολλάρια καὶ 141,0120 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1362,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,44. Ἡ προσοχὴ τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι στραμμένη πλέον στὴν διατήρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς Κίνας ἄνω τοῦ 7,5%, τὸ ὁποῖο ὑπόσχεται τὸ Πεκῖνο καὶ στὴν ἀφομοίωση στὰ δυτικὰ χρηματιστήρια καὶ τὸ Σίτι περισσότερο τῆς ἐκροῆς τῶν ρωσικῶν κεφαλαίων∙ ἡ συμφωνία τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρόικα καὶ τὸ καλὸ κλίμα στὴν συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Ματτέο Ρἐντσι στὸ Βερολίνο θεωροῦνται ὡς προοίμιο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὶς νότιες χῶρες. Οἱ Κασσάνδρες διαψεύσθηκαν γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἐνῶ διατηρεῖται ἡ συνοχὴ τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς∙ ἡ προσπάθεια ὑπονομεύσεώς της ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοκόπους ἀπέτυχε οἰκτρῶς.