Ἀντίδραση Ρώσων ὀλιγαρχῶν

Οἱ Ρῶσοι ὀλιγάρχες ἀποδείχθηκαν πολὺ πιὸ ἔξυπνοι ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἡγεσία∙ γνώριζαν ἀπὸ πρὶν ὅτι θὰ ἐπιβληθοῦν κυρώσεις καὶ φρόντισαν γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν κεφαλαίων τους, ἀπ’ τὸ Λονδίνο, ὅπου εἶχαν τὰ περισσότερα, σὲ ἀγορὲς τῆς Ἀσίας κυρίως, ὥστε ἀπόμειναν γιὰ δέσμευση πενταροδεκάρες. Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι πλησιάζουν τὰ διακόσια δις δολλάρια τουλάχιστον τὰ ρωσικὰ κεφάλαια καὶ τώρα ἔχει πρόβλημα τὸ Σίτι∙ οἱ παράγοντες τῆς κεφαλαιαγορᾶς τοὺς διαβεβαίωναν ὅτι, δὲν πρόκειται νὰ δεσμευθοῦν τὰ κεφάλαιά τους κι ὅτι γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση γίντονται ὅλα, ἀλλὰ δὲν ἔπειθαν καὶ πολύ. Τὸ κεφάλαιο εἶναι κεφάλαιο καὶ ἀντιδρᾶ μὲ τοὺς δικούς τους νόμους, τοὺς ὁποίους οἱ Ἐγγλέζοι θέσπισαν κι ἐφάρμοσαν μὲ ὠμότητα καὶ ἀναλγησία∙ οἱ ἀγορὲς τῆς Ἀσίας ἀποδείχθηκαν πολὺ παραχωρητικές.