Διεθνὴς Διάσκεψη Πυρηνικῶν

Ἡ προγραμματισμένη ἀπὸ καιρὸ Διεθνὴς Διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὴν Πυρηνικὴ Ἀσφάλεια συνέρχεται τὴν Δευτέρα καὶ Τρίτη στὸ Ἄμστερνταμ, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἡγετῶν τῶν πεντήκοντα χωρῶν∙ ἡ παρουσία τῶν ἡγετῶν τῶν μεγάλων δυνάμεων μετράει. Εἶχαν προγραμματισθεῖ κάποιες συναντήσεις τους, ἀλλὰ τώρα ὅλα ἀλλάζουν, μὲ τὴν γνωστὴ διαμάχη Ρώσων καὶ Δυτικῶν γιὰ τὴν Κριμαία∙ θὰ γίνουν συναντήσεις Ὀμπάμα, Ποῦτιν ἢ ὄχι, οἱ δύο πρωτεύουσες δὲν ἔχουν ἀνακοινώσει τίποτε, ἀλλὰ θὰ παραβρεθοῦν στὴν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων κι ἂν δὲν συζητοῦν αὐτοὶ ποιοί θὰ συζητήσουν τότε γιὰ τὸν πυρηνικὸ ἀφοπλισμό; διερωτῶνται οἰ πολιτικοὶ κύκλοι. Πάντως ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἔστειλε προσκλήσεις στοὺς ἄλλους ἕξι γιὰ συνάντησή τους στὸ Ἄμστερνταμ, ὡς Ἑπτὰ μεγάλοι, ὁπότε μπορεῖ νὰ ἀναβληθεῖ ἡ διάσκεψη γιὰ τὴν πυρηνικὴ ἀσφάλεια.