Εὐρωσυμβούλιο τῆς πολιτικῆς ταυτότητος

Τὸ σημερινὸ Εὐρωσυμβούλιο μετατρέπεται πλέον σὲ συμβούλιο ἐπιβεβαιώσεως καὶ ἐμβαθύνσεως τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης ἢ τουλάχιστον τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ οὐκρανικὴ κρίση ταλαιπώρησε πολὺ τὴν γηραιὰ ἤπειρο, μὲ τὸν ὑποβιβασμό της σὲ ὑποτελῆ τῆς Ἀμερικῆς, ἀπὸ πολλὰ κράτη καὶ ἀπ’ τὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ τύπου της. Οἱ Εὐρωπαῖοι ὅμως, καὶ περισσότερο οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες καὶ οἱ δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς, δὲν ἐπιθυμοῦν μὲ κανέναν τρόπο τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ψυχροπολεμικὴ περίοδο∙ οἱ νεώτερες γενιὲς δὲν τὴν γνώρισαν καὶ δὲν καταλαβαίνουν τό τί σημαίνει, ἀλλὰ οἱ γηραιότεροι θυμοῦνται. Τὴν αὐτόνομη πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης τὴν προστάτευσε κυρίως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, καθὼς ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ ἐγκατέλειψε τὴν γαλλικὴ παράδοση. Πάντως τὸ Βερολίνο δείχνει ὅτι συγκεντρώνει γύρω του τὴν πλειοψηφία.