Ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν

Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἐκδηλώνεται πλέον μὲ πολλαπλοὺς τρόπους, μετὰ τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόικα∙ ὑπόβοσκε στὴν πράξη καὶ ἐκτινάχθηκε μὲ τὴν ἐπισημοποίηση τῆς ἀνακάμψεώς της. Δύο εἶναιν τὰ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα, ἡ προσφορὰ ἕξι φορὲς περισσότερων κεφαλαίων πρὸς τὴν Τράπεζα Πειραιῶς, γιὰ τὸ ὁμολογιακό της δάνειο τῶν πεντακοσίων ἑκοτομμυρίων εὐρώ, καὶ μὲ ἐπιτόκιο μόλις 5%, δηλαδὴ ἐπιπέδου κανονικῆς οἰκονομίας∙ τὸ δεύτερο εἶναι ἡ συμφωνία τῆς κινεζικῆς ΖΤΕ μὲ τὴν COSCO, γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τοῦ Πειραιῶς ὡς διαμετακομιστικοῦ κέντρου. Οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς ἔρχονται σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, μὲ πρώτους τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, παρὰ τὰ ἐμπόδια τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, κυρίως στὸ Χρηματιστήριο καὶ στὸν τύπο∙ ἡ ἄλλη μέρα ξεκίνησε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἡ διάθεση ἑνὸς δις στὶς ἀνεξόφλητες ὀφειλὲς καὶ πεντακοσίων ἑκατομμυρίων στοὺς χαμηλόμισθους σημαίνει πολλαπλάσια αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς διψασμένης ἀγορᾶς.