Μέμνηται τοῦ συνοικισμοῦ

Ἡ ἵδρυση νέας πόλεως στὴν Κύπρο, ἀπ’ τὸ βασιλέα Φιλόκυπρο, ἀπόγονο τοῦ Δημοφρῶντος τοῦ Θησέως, ἐντυπωσίασε ὅλους∙ ὁ Σόλων εἶχε ἐπιβλέψει στὴν ρυμοτομία της καὶ στὴν οἰκοδόμηση τῶν κατοικιῶν. «Διὸ καὶ τῷ Σόλωνι τιμὴν ἀποδιδοὺς Αἰπεῖαν τὴν πόλιν καλουμένην πρότερον ἀπὸ ἐκείνου Σόλους προσηγόρευσε»∙ γιὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀπόδοσιν τιμῆς στὸν Σόλωνα, ἐνῶ λεγόταν προηγουμένως Αἰπεία ἡ πόλη, τὴν ὀνόμασε Σόλους. «Καὶ αὐτὸς μέμνηται τοῦ συνοικισμοῦ»∙ κι ὁ ἴδιος θυμᾶται τὸν συνοικισμό. «Προσαγορεύσας γὰρ ἐν ταῖς ἐλεγείαις τὸν Φιλόκυπρον»∙ διότι στὶς ἐλεγεῖες του ἀναφέρεται στὸν Φιλόκυπρο. «Νῦν δέ, φησί, σὺ μὲν Σολίοισι πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἀνάσσων/»∙ τώρα λοιπόν, λέγει, ἐσὺ στοὺς Σολοὺς πολλὰ χρόνια θὰ βασιλεύεις. «Τήνδε πόλιν ναίοις καὶ γένος ἡμέτερον»∙ σ’ αὐτὴν τὴν πόλη θὰ κατοικεῖς μὲ τὸ δικό σου γένος. Αἰσθανόταν ὡς πατριώτης μὲ τοὺς κατοίκους τῆς Αἰπείας, ἐξ αἰτίας τῶν ἀπογόνων τοῦ Θησέως