Ὑποχώρηση τῶν κερδοσκόπων

Ἡ συμφωνία μας μὲ τὴν τρόικα ἀποτελεῖ τὴν πρώτη μεγάλη ἧττα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν εἰσβολή τους πρὸ τετραετίας∙ ἡ ἑπτάμηνη ἀναμέτρηση ἦταν φυσικὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς γνήσιες εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις στὶς Βρυξέλλες. Ὁ δεύτερος παράγων εἶναι ἡ συντριβὴ τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν ἀτλαντόδουλων τῆς Εὐρώπης στὴν ὑπόθεση τῆς Οὐκρανίας∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διαφύλαξε τἢν αὐτονομία τοῦ εὐρὼ ἀπέναντι στὴν ἰσοπέδωση τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς καὶ δήλωσε ὅτι ἡ Ρωσία παραμένει στοὺς Ὀκτώ μεγάλους, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις γιὰ ἐκδίωξή της. Οἱ ἑταῖροι στὴν Εὐρωζώνη ἀποδέχθηκαν ρητὰ τὸν πρωταγωνιστικό της ρόλο, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὴν στάση τοῦ νέου Ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ∙ ἡ δυναμικὴ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Εὐρώπης ἄλλαξε ἄρδην, μὲ τὴν ἀνυπαρξία τῆς Γαλλίας, ὡς ρυθμιστικοῦ παράγοντος καὶ τὸν παραμερισμὸ τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ χάθηκε στὶς ἀτλαντικὲς ἐκδουλεύσεις του.