Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν Μόσχα σὲ ἄνοδο ἄνω τοῦ 4%∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερὰ στὰ 1,3917 δολλάρια καὶ 141,3620 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1362,50, ἐνῶ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 106. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν οὐκρανικὴ κρίση, ἀλλὰ περισσότερο γιὰ τὴν δημοσιονομικὴ πολιτικὴ τῶν Ἡνωμένῶν Πολιτειῶν∙ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο ἑτοιμάζει τὴν ἔκθεσή του, μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας ἀπ’ τὴν Τζάνετ Γιέλεν, ἀλλὰ ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι θὰ χαλαρώσει τὴν σφικτὴ ρευστότητα. Στὴν Ἰαπωνία, τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα τὸν Φεβρουάριο μειώθηκε στὰ ὀκτὼ δις δολλάρια, μὲ μεγάλη αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν, γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τριετία∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἀντιστρέφεται ἡ μακρόχρονη καθοδικὴ πορεία. Στὸ Πεκῖνο, ὁ Νεοζηλανδὸς πρωθυπουργὸς ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὸν Κινέζο ὁμόλογό του, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους σὲ ρεμίνμπι∙ ἀπεμπολεῖ καὶ αὐτὸς τὸ δολλάριο ὡς συναλλακτικὸ μέσο.