Εὐρωσυμβούλιο, διατήρηση χαμηλῶν τόνων

Στὴν διατήρηση χαμηλῶν τόνων στὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, γιὰ τὸ οὐκρανικό, χάρις στὴν διαφοροποίηση τῆς πλειοψηφίας τῶν 28, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, περιορίσθηκε τὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ ἡ διαφορὰ μὲ τὴν Ἀμερικὴ τεράστια, διότι ἡ Οὐάσιγκτον συνεχίζει τοὺς ὀξεῖς τόνους, ἂν καὶ χωρὶς κλιμάκωση. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν ὡς τετελεσμένο γεγονὸς τὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας καὶ δίδουν βαρύτητα στὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν διατήρηση τῆς ἑνότητός της στὶς ἐπαρχίες, διότι οἱ ρωσόφωνες ἀνατολικὲς δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου. Ἡ ἀποστολὴ παρατηρητῶν τοῦ ΟΑΣΕ, ὅπως συμφώνησαν Γερμανία καὶ Ρωσία, θεωρεῖται ὡς πλέον πρόσφορο μέτρο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος∙ ἡ Μόσχα προτείνει ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καὶ ἀναγνώριση ὁμοσπονιακῆς μορφῆς, γιὰ τὴν διασφάλιση τῶν ρωσοφώνων.