Τρόκια, τέλος Μνημονίου

Ἡ ἔκθεση τῆς τρόικα, μετὰ τὴν ἑπτάμηνη ἀξιολόγηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι ἄριστη γιὰ τὴν χώρα μας∙ κανεὶς δὲν τὸ πίστευε, οὔτε ὁ Γιάννης Στουρνάρας, ὅτι ἕκαναν τέτοια ἔκθεση. Ὁ λόγος εἶναι γνωστός, οἱ ἐπιτυχίες τῆς οἰκονομίας μας, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ ἀνάκαμψη, μέσα σὲ δώδεκα μῆνες, ἡ ὁποία συνεχίζεται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό καὶ τὸ τρέχον ἔτος∙ δεύτερος, εἶναι ἡ ἀπογοήτευση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ὅτι ἔχουν ἐξαντλήσει τὰ περιθώριά τους γιὰ ὑπονόμευση τῆς χώρας μας, ὄχι μόνο ἐξ αἰτίας τῆς ἀντιστάσεως τῆς κυβερνήσεώς μας, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἀντέδρασαν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, δηλαδὴ οἱ Γερμανοί. Ἀπομένει ἡ ἀξιοποίηση τῶν νέων δυνατοτήτων γιὰ κανονικὴ συνέχιση τῆς ἀνοδικῆς πορείας.