Πέμποι Κύπρις ἰοστέφανος

Ὁ Σόλων εἶχε παραμείνει στὴν Κύπρο, στὸν βασιλέα Φιλόκυπρο, ἀπόγονο τοῦ Δημοφῶντος τοῦ Θησέως∙ τὸν εἶχε πείσει μάλιστα, καὶ μετέφερε τὴν πόλη ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ καὶ ὀχυρὴ θέση της σὲ καλὴ πεδινὴ τοποθεσία. Σὲ ἐλεγεία ἐξιστόρησε τὴν διαμονή του ὁ Σόλων. «Νῦν δέ, φησί, σὺ μὲν Σολίοισι πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἀνάσσων/»∙ τώρα λοιπόν, λέγει, ἐσὺ στοὺς Σολοὺς πολλὰ χρόνια θὰ βασιλεύεις. «Τήνδε πόλιν ναίοις καὶ γένος ἡμέτερον»∙ σ’ αὐτὴν τὴν πόλη θὰ κατοικεῖς μὲ τὸ δικό σου γένος. «Αὐτὰρ ἐμὲ ξύν νηϊ θοῇ κλεινῆς ἀπὸ νήσου/»∙ κι ὕστερα ἐμένα μὲ γρήγορο πλοῖο ἀπ’ τὴν νῆσο. «Ἀσκηθῇ πέμποι Κύπρις ἰοστέφανος/»∙ ἀβλαβῆ ἂς μὲ πάρει ἡ δαφνοστεφανωμένη Ἀφροδίτη. «Οἰκισμῷ δ’ ἐπὶ τῷδε χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει/»∙ καὶ γιὰ τὸν οἰκισμὸ αὐτὸν χάρι καὶ ἀνταμοιβὴ ἂς μοῦ δώσει. «Ἐσθλὸν καὶ νόστον πατρίδ’ ἐς ἡμετέρην/»∙ φήμη καλὴ κι ἐπιστροὴ στὴν πατρίδα μου.