Εὐρωσυμβούλιο, σύγκλιση

Ἡ σύγκλιση τῶν ἀπόψεων τῶν Εὐρωπαίων στὸ χθεσινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ἦταν δύσκολη, ἀλλὰ ὄχι ἀδύνατη∙ οἱ διαφορὲς μεγάλες, ἀλλὰ περισσότερο ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας σὲ μερικοὺς καὶ καθόλου ὡς πραγματικὲς θέσεις τῶν κυβερνήσεών τους. Δύο πράγματα εἶναι δεδομένα γιὰ τὴν Εὐρώπη, ἡ ἀνάγκη διατηρήσεως τοῦ διαλόγου καὶ τῶν ὁμαλῶν οἰκονομικῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία καὶ ἡ προστασία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου ἀπ’ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ψυχροπολεμικὴ ὑστερία, ἀλλὰ καὶ ἀμύνης ἀπέναντι τὰ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα∙ τὸ πρῶτο διασφαλίζεται, χάρις στὴν διατήρηση τοῦ διαύλου ἐπικοινωνίας τῆς Ἀγκέλα Μέρκελ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ μὲ τὴν κατηγορηματικὴ ἄρνηση τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, γιὰ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Μόσχα∙ τὀ δεύτερο εἶναι δυσκολώτερο, διότι ἀποδεικνύεται δεδομένη ἡ ὑποστήριξη τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στοὺς ἀκροδεξιούς, διὰ τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητος ὁ διεθνὴς ἐλέγχου τῆς καταστάσεως στὸ Κίεβο, ὅπου τὰ νεοναζιστικὰ στοιχεῖα ἀσκοῦν ὁλοκληρωτικὴ ἐξουσία.