Ὄξυνση Συρίας καὶ Ἰσαρὴλ

Τὰ θερμὰ ἐπεισόδια μεταξὺ Συρίας καὶ Ἰσαρὴλ ἔχουν ἐνοχλήσει ἀρκετὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, διότι φοβοῦνται τὴν πρόκληση ἀνεξελέγκτου ἐκρήξεως∙ ὁ Τζὼν Κέρρυ ζήτησε συγκράτηση ἀπ’ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου κι ὁ δεύτερος συγνώμην, γιὰ τὸν ὑποτιμητικὸ χαρακτηρισμὸ ἀπ’ τὸν ὑπουργό του Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο. Στὴν Οὐάσιγκτον κάποιοι κύκλοι προτείνουν τὴν πρόκληση πολέμου στὴ Συρία, ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας ἀπ’ τὴν Ρωσία∙ ἡ Μόσχα διατηρεῖ στενὲς σχέσεις μὲ τὴν Δαμασκὸ κι αὐτὴ ἀπέτρεψε τοὺς ἀμερικανικοὺς βομβαρδισμοὺς ἐναντίον της πέρυσι τὸν Σεπτέμβριο, μὲ πρόσχημα τὴν χρησιμοποίηση χημικῶν ὅπλων, ποὺ τελικὰ χρησιμοποίησαν οἱ ἀντάρτες. Οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν συγχώρησαν τὴν δυναμικὴ τότε παρέμβαση τοῦ Ρώσου προέδρου καὶ τὴν ταπεινὴ ὑποχώρησή τους∙ πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐκδικηθοῦν τώρα.