Ἀντιδράσεις χρηματοδοτήσεως κομάτων

Οἱ διεργασίες στὴν ἀντιπολίτευση πολλαπλασιάζονται, μετὰ τὶς φυγόκεντρες τάσεις στὰ περισσότερα κόμματα∙ στὴν ἀξιωματική, ἡ ἀντίδραση τῆς Κουμουνδουρου στὸ κυβερνητικὸ σχέδιο γιὰ περικοπὴ στὸ μισὸ τῆς κρατικῆς χρηματοδοτήσεώς τους λόγῳ τῆς κρίσεως, ἀποκάλυψε τὰ ἐσωτερικά της. Εἶναι μοναδικὴ περίπτωση ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση νὰ διαμαρτύρεται γιὰ χρηματοδότηση, διότι συνήθως εἶναι μαζικὴ ἡ εἰσροὴ προσφορῶν, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς τῆς ἐξουσίας∙ ἡ περίπτωση εἰρωνείας τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποκλείεται, διότι εἶναι γνωστὲς οἱ στενές του σχέσεις μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΕΒ καὶ οἱ οἰκογενειακὲς μὲ τοὺς μεγαλοεργολάβους. Ἑπομένως κάτι ἄλλο συμβαίνει, διότι εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἔλλειψη πόρων στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις∙ σὲ ξενοδοχεῖα κάνει τὶς συγκεντρώσεις του στὴν ἐπαρχία ὁ πρόεδρος, ἐκτὸς κι ἂν δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη σὲ αὐτές, ἐπειδὴ ἀνήκουν στὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα.