Νέα ἐποχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Ἡ νέα ἐποχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔχει ἀρχίσει, ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργός, μετὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, ἐνῶ θεωρεῖ δευτερευούσης σημασίας τὶς ἀπειλὲς γιὰ καταψήφιση τοῦ νομοσχεδίου λόγῳ τοῦ γάλακτος∙ τὸ ἐνδιαφέρον ἐστιάζεται στὴν ἐνίσχυση τῶν δυνάμεων ἀνακάμψεως καὶ ἰδιαιτέρως τῆς ταχύτερης δυνατῆς ἐπαναλήψεως τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν. Ἤδη ἄρχισε ἡ προεργασία γιὰ τὴν ἔναρξή της πρὶν ἀπ’ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς Πειραιῶς καὶ τῆς Ἄλφα∙ οἱ παρατηρητὲς ἀναμένουν καὶ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κοινοῦ, διότι ὑπολογίζεται ὅτι παραμένουν στὰ μαξιλάρια καὶ στὰ μπαοῦλα, περισσότερα ἀπὸ εἴκοσι δις εὐρώ, τὰ ὁποῖα πέρυσι, μὲ τὴν κυπριακὴ κρίση, φοβήθηκαν καὶ δὲν μεταφέρθηκαν στὶς τράπεζες. Ἰσχυρὴ τονωτικὴ ἔνεση μποροῦν νὰ ἀποβοῦν, οἱ ἀποταμιεύσεις αὐτὲς γιὰ τὴν ἀγορὰ καὶ περισσότερο γιὰ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις στὴν κατάσταση ἀσφυκτικῆς ἔνδειας τῶν κεφαλαίων κινήσεως.