Καλὸ κατευόδιο φίλε Τάσο

Ὁ ἀδόκητος θάνατος τοῦ Τάσου Μητσόπουλου ἔχει συγκλονίσει τὴν Κύπρο καὶ ὅσους τὸν γνώριζαν στὴν Ἑλλάδα∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς μεγαλονήσου ἔφυγε ξαφνικά, μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἐγκεφαλικὸ τὴν Παρασκευὴ τὸ μεσημέρι, ἐνῶ ἦταν στὸ γραφεῖο του καὶ στὸν προθάλαμο ὁ πρεσβευτὴς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀνέμενε τὴν συνάντησή τους. Ἦταν εὐγενὴς στοὺς τρόπους καὶ διακριτικὸς στὴν συμπεριφορά του, ἀκόμη κι ὡς πολιτικός, μὲ ἀνερχόμενη πορεία, ὡς ἕνας ἀπ’ τοὺς πιὸ ἔμπιστους τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ εἶχε νὰ προσφέρει πολλὰ στὴν Κύπρο καὶ στὸν Ἑλληνισμό, μὲ τὴν ἐργατικότητά του, τὴν μεθοδικότητά του, τὴν εὐαισθησία του στὰ ἐθνικὰ θέματα. Δὲν ξεχνιοῦνται εὔκολα τέτοιας ποιότητος πολιτικοὶ ἄνδρες.