Ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἦρθε ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες κατὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, μὲ τὰ συγχαρητήρια πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸν σεβασμό τους στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβράβευση τῶν καταλλήλων χειρισμῶν, ὡς προεδρευούσης τῆς χώρας μας στὴν ἔγκριση ἀπ’ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο τῆς τραπεζικῆς ἑνοποιήσεως∙ ἦταν μεγάλη μέρα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια λοιδωριῶν καὶ ἐσχάτης περιφρονήσεως, ἀκούσαμε καλὰ λόγια. Ἀλλὰ ἦρθε κι ἀπ’ τὶς ἀγορές, μὲ τὴν κάλυψη στὸ ἑξαπλάσιο τοῦ ὁμολόγου τῆς Τραπέζης Πειραιῶς∙ διαψεύσθηκε ἡ Standards and Poor’s μὲ τὴν ἀρνητική της πρόβλεψη. Μόνο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἔπαιξαν βρώμικα οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι.