Οὐκρανία, πόλεμος νεύρων

Σὲ πόλεμο νεύρων, μεταξὺ τῶν Δυτικῶν καὶ τῆς Ρωσίας, ἐξελίσσεται ἡ οὐκρανικὴ κρίση∙ τὸ ΝΑΤΟ προειδοποιεῖ τὴν Μόσχα, γιὰ τὴν περίπτωση στρατιωτικῆς εἰσβολῆς καὶ τὸ Κρεμλίνο ἀπαντάει μὲ τὶς διαδηλώσεις στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες κατὰ τῶν νεονοζιστικῶν δυνάμεων στὸ Κίεβο∙ ἡ κρίση δείχνει ὅτι ἐκτονώνεται πολιτικά, ἀλλὰ παραμένει ἡ μετάβαση τῶν πρώτων ἑκατὸ παρατηρητῶν τοῦ ΟΑΣΕ, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς καταστάσεως στὴν χώρα. Οἱ παρατηρητὲς θὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ Κίεβο, πέντε πόλεις τῆς ἀνατολικῆς καὶ νοτίου Οὐκρανίας καὶ τρεῖς τῆς Δυτικῆς, τὶς ὁποῖες ἤθελε νὰ ἐξαιρέσει τὸ ΝΑΤΟ, καὶ περιελήφθησαν μετὰ ἀπὸ ρωσικὲς πιέσεις∙ στὴν Κριμαία δὲν πρόκειται νὰ μεταβοῦν, διότι ἤδη ἀποτελεῖ ρωρικὸ ἔδαφος, ἐνῶ σχετικὰ μὲ τὴν κατάληψη οὐκρανικῆς στρατιωτικῆς βάσεως, οἰ Ρῶσοι διευκρινίζουν ὅτι, ἀπ’ τοὺς 18000 Οὐκρανοὺς στρατιωτικοὺς στὴν χερσόνησο, μόνο οἱ 2000 ζήτησαν ἐπιστρέψαι στὴν Οὐκρανία, ἐνῶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἐντάχθηκαν στὸν ρωσικὸ στρατό.