Παρελάσεις, μαζικὴ προσέλευση κόσμου

Οἱ παρελάσεις γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς παλιγγενεσίας συγκέντρωσαν πολὺ κόσμο καὶ περισσότερα χειροκροτήματα∙ ἦταν κάτι τὸ νέο τὴν τελευταία τετραετία, καθὼς δὲν σημειώθηκε καμμία παραφωνία, ὅπως τὰ τρία τελευταῖα χρόνια, Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, μετὰ τὸ τέλος τῶν ὁρίων τῆς ἐπισήμου διαδρομῆς τουλάχιστον στὴν Ἀθήνα, ὅπου ἡ προσέλευση γινόταν μὲ εἰδικὲς προσκλήσεις, τὸ κοινὸ πλησίαζε τοὺς μαθητὲς καὶ τὰ στρατευμένα παιδιά μας καὶ τὰ ἐπευφημοῦσε, σὰν νὰ ἀπολογοῦταν γιὰ τὴν στάση του τὰ προηγούμενα χρόνια∙ θύμισε παλιὲς καλὲς ἐποχές, σχολίαζαν οἱ μεγαλύτεροι. Αἰσθανόσουν διάχυτο τὸν ἀέρα τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος καὶ ὁμοψυχίας στὴν ἀτμόσφαιρα. Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα ἀλλαγῆς τῆς νοοτροπίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ἀπόδειξη εἶναι ὅτι μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση, καὶ θὰ τὴν ξεπεράσουμε. Ἔτσι καλλιεργεῖται ἡ ἀνάταση.