Αὔξηση κεφαλαίων τραπεζῶν

Ἡ ὑπερπροσφορὰ διεθνῶν κεφαλαίων, γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς τραπέζης Ἄλφα καὶ Πειραιῶς, ἐντὸς δύο ὡρῶν ἀπ’ τὸ ἄνοιγμα τῶν βιβλίων, ἀπεικονίζει πληρέστατα τὴν δυναμικὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ τὰ βιβλία ἄνοιξαν, ἀμέσως μετὰ τὸ κλείσιμο τῆς συνεδριάσεως τοῦ Χρηματιστηρίου ὅπως προβλέπει ὁ νόμος, καὶ οἱ πρῶτες προσφορὲς ἦταν ὑπερδιπλάσιες τῶν ἀναγκῶν τῶν τραπεζῶν. Σήμερα κλείνουν τὰ βιβλία καὶ τὴν Παρασκευὴ στὶς γενικὲς συνελεύσεις τους ἀποφασίζονται οἱ ὅροι τῆς αὐξήσεως, μὲ πρόνοια γιὰ τοὺς παλαιοὺς μετόχους∙ προβλέπεται ὅτι μέχρι τὸ Πάσχα θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία καὶ θὰ ἀρχίσει ἡ χρηματοδότηση τῆς ἀγορᾶς. Ἡ παροχὴ ρευστότητος ἀναμένεται ἀποτελέσαι τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπογειώσεως τῆς οἰκονομίας μας∙ ἐπέτυχε τὸ θαῦμα τῆς ἀνακάμψεως ἀπὸ 7% ὕφεση τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2012, σὲ μηδὲν τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013. Μὲ τὴν ἐπαρκῆ ρευστότητα ἡ ἀνάκαμψη θὰ ἐκτιναχθεῖ, καὶ θὰ κλαῖνε οἱ Κασσάνδρες…