Ἡμέρα ἀνατάσεως τοῦ γένους

Ἡ 25η Μαρτίου θεωρεῖται ὡς ἡ ἡμέρα ἀνατάσεως τοῦ γένους, μετὰ ἀπὸ τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς∙ κανένας δὲν πίστευε, ὥς τὴν ἡμέρα τῆς ἐξεγέρσεως, ὅτι οἱ Ἕλληνες θὰ ἐπαναστατοῦσαν καὶ ὅτι θὰ ἄντεχαν γιὰ πολὺ καιρό. Ὁ πάνδημος ξεσηκωμὸς ἦταν ἡ ἔκφράση τοῦ ἐνδόμυχου πόθου ὅλων τῶν Ἑλλήνων στὴν μητρόπολη καὶ στὶς παροικίες, ἔστω κι ἂν ἦταν ἡ χειρότερη στιγμὴ ἀπὸ πλευρᾶς διεθνοῦς συγκυρίας, λόγῳ τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μέτρησε∙ ἡ ἐπανάσταση ἦταν παλλαϊκὴ καὶ ἄντεξε τὰ τόσο κρίσιμα πρῶτα χρόνια, ὥσπου μετὰ ἐξαπλώθηκε τὸ φιλελληνικὸ κίνημα. Κάτι ἀντίστοιχο συνέβη καὶ στὶς μέρες μας, κανεὶς δὲν πίστευε τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ τὴν πετύχαμε.