Διανομὴ πρώτου μερίσματος

Ἡ διανομὴ τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὰ κατώτερα στρώματα εἶναι τὸ πρῶτο κοινωνικὸ μέρισμα, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια συνεχῶν περικοπῶν καὶ στερήσεων∙ ἄνεργοι, πολύτεκνοι, χαμηλόμισθοι καὶ ἔνστολοι θὰ πάρουν, ἀνάλογα μὲ τὴν κατάστασή τους μέχρι καὶ ὀκτακόσια εὐρὼ γιὰ τοὺς πολύτεκνους. Ἡ διασφάλισή του ἔγινε μετὰ ἀπὸ σκληρὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα, ἀλλὰ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ μεγάλου πρωτογενοῦς πλεονάσματος∙ τὸ πρῶτο δίμηνο τὸ πλεόνασμα ἀνῆλθε σὲ δύο δις, ὁπότε, ἐὰν συνεχισθεῖ ἔτσι,καὶ θὰ συνεχισθεῖ ἐπειδὴ βρίσκεται σὲ ἀνάκαμψη ἡ οἰκονομία, τότε σὲ μερικοὺς μῆνες, θὰ δοθεῖ καὶ δεύτερο κοινωνικὸ μέρισμα καὶ δὲν θὰ εἶναι ἐφάπαξ. Μετὰ τὴν ἀνάκαμψη τὸ μέρισμα δὲν εἶναι μόνο κοινωνικὴ πολιτική.