Διορθοῦντες ἄχρι σήμερον

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σόλωνος στὸν ἔνδοξο βασιλέα τῶν Λυδῶν Κροῖσο ἔχει ἀμφισβητηθεῖ, ὅτι πράγματα ἔγινε, ἀπὸ πολλούς∙ ὁ Πλούταρχος ἐπιμένει ὅτι τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ Ἀθηναῖος σοφὸς καὶ μέγας νομοθέτης, παρουσιάζοντας ἀδιάσειστα στοιχεῖα. «Οὓς μύριοι διορθοῦντες ἄχρι σήμερον εἰς οὐδὲν αὑτοῖς ὁμολογούμενον δύνανται καταστῆσαι τὰς ἀντιλογίας»∙ τὰ ὁποῖα δεκάδες χιλιάδες διορθώνουν μέχρι σήμερα δὲν δύνανται παρουσιάσαι μὲ τὶς ἀντιλογίες τους κανένα πειστικὸ καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους στοιχεῖο. «Τὸν δ’ οὖν Σόλωνά φασι εἰς Σάρδεις δεηθέντι τῷ Κροίσῳ παραγενόμενον»∙ γιὰ τὸν Σόλωνα λοιπὸν λένε ὅτι ὅταν ἔφασε μετὰ ἀπὸ πρόσκλησή του στὸν Κροῖσο. «Παθεῖν τι παραπλήσιον ἀνδρὶ χερσαίῳ κατιόντι πρῶτον ἐπὶ θάλατταν»∙ ἔπαθε κάτι παραπλήσιο μὲ στεριανὸ ἄνδρα ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ κατέβηκε στὴν θάλασσα. Ἦταν τότε ὁ Κροῖσος ὁ πλουσιώτερος βασιλεὺς τοῦ γνωστοῦ κόσμου, χάρις στὰ χρυσωρυχεῖα τοῦ ποταμοῦ Πακτωλοῦ∙ ἔμεινε ἡ φράση ὥς σήμερα, Πακτωλός, γιὰ πλούσιο.