Οὐκρανία, πρώτη συνάντηση

Ἡ πρώτη συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ρωσίας καὶ Οὐκρανίας ἔγινε στὴ Χάγη, ἀλλὰ μὲ ἀντικείμενο πρακτικὰ προβλήματα, γιὰ τὴν τροφοδοσία τῆς Κριμαίας μὲ νερό, ἠλεκτρικὸ ρεῦμα καὶ φυσικὸ ἀέριο, ἀλλὰ καὶ τῶν μεγάλων βιομηχανιῶν τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν μὲ ἐξαρτήματα καὶ ἀνταλλακτικὰ ἀπὸ ρωσικὲς μονάδες∙ ἡ ἀναπτυγμένη περιοχὴ τῆς χώρας στὴν Ἀνατολὴ ἔχει διαμορφώσει τὴν παραγωγή της, ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς τραρικῆς Ρωσίας καὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, συμπληρωματικὰ μὲ ἐκείνη τῆς ἄλλης πλευρᾶς τῶν συνόρων. Παράδειγμα εἶναι τἀ ἀεροπλάνα Ἀντόνωφ, τὰ ὁποῖα συναρμολογοῦνται στὸ Ντιπερπετρόφσκ, ἀλλὰ μὲ 70% ρωσικῶν καὶ 10% γαλλικῶν ἐξαρτημάτων∙ ἔπειτα ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου, ἐλέγχει, ἄν ἐλέγχει, μόνο τὰ σύνορα, ἐνῶ οἱ μεγάλες πόλεις ἔχουν σχεδὸν αὐτονομηθεῖ καὶ δὲν ὑπακούουν στὶς ἐντολές της. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο ὅπλο τοῦ Κρεμλίνου, ποὺ συγκρατεῖ τὸν κόσμο ἀπὸ μαζικὴ ἐξέγερση∙ εἶναι γνωστὰ αὐτὰ στὸ Κίεβο.