Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ σταθεροποιητικὲς στὴν Σαγκάη καὶ στὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3776 δολλάρια καὶ 140,9100 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1313,50, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 107,29. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι βλέπουν τὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία καὶ ὅτι δὲν πιστεύουν σὲ κλιμάκωσή της σὲ οἰκονομικὸ τουλάχιστον πόλεμο, ἐνῶ καὶ ἡ διαρροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὴν Ρωσία παρουσιάζει ἀρκετὲς ὲνδείξεις ὑποχωρήσεως∙ ἡ διάσκεψη τῶν Ἑπτὰ μεγάλων μετέφερε τὸ κλίμα τῆς ἠρεμίας, ἐνῶ οἱ δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ὅτι εἶναι περιφερειακὴ δύναμη τὸ Κρεμλίνο, δὲν πείθουν καὶ πολύ, τουλάχιστον στὸν ἐνεργειακὸ τομέα, στὸν στρατιωτικὸ καὶ στὸν διαστημικό, ὅπου διατηρεῖ τὸ προβάδισμα, ἀφοῦ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ κοσμοναῦτες ἀποστέλλονται στὸν διαστημικὸ σταθμὸ μὲ ρωσικοὺς πυραύλους. Ἡ ἀνησυχία τῶν ἀγορῶν ἑστιάζεται στὴν ἀντίδραση τῆς Μόσχας μὲ πωλήσεις ἀμερικανικῶν κρατικῶν ὁμολόγων∙ δὲν τὰ ἔχει χρησιμοποιήσει ἀκόμη.