Ἑπτὰ μεγάλων ἀφοπλισμὸς

Ἡ διάσκεψη γιὰ τὸν πυρηνικὸ ἀφοπλισμὸ καὶ ἡ συνάντηση τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὴν Χάγη, περιορίσθηκαν σὲ τελετουργικὲς ἐκδηλώσεις, χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο∙ γιὰ τὰ πυρηνικὰ δὲν ἐλήφθη ἀπόφαση, καθὼς ἀπουσίαζε ἡ Ρωσία, ἡ δεύτερη σὲ πυρηνικὰ ὅπλα παγκοσμίως καὶ ἡ πρώτη σὲ διηπειρωτικοὺς πυραύλους. Οἱ Ἑπτὰ συνεδρίασαν κι ἀποφάσισαν νὰ συνέλθουν τὸν Ἰούνιο στὶς Βρυξέλλες, ἀντὶ γιὰ τὸ Σότσι, λόγῳ τῆς προσαρτήσεως τῆς Κριμαίας ἀπ’ τὴν Ρωσία∙ δἒν ἀπέπεμψαν τὴν Μόσχα ὡς μέλος, διότι δὲν ἔχουν τυπικὴ μορφὴ ὀργανώσεως, ἀφοῦ εἶναι ἄτυπος ὀργανισμός, ἀλλὰ καὶ γιατὶ διαφωνεῖ μὲ αὐτὴν ἡ Γερμανία. Οἱ ἀπειλὲς κατὰ τῆς Ρωσίας, ἐὰν κλιμακώσει τὶς παρεμβάσεις της στὴν Οὐκρανία, λένε ἐλάχιστα∙ τὴν πραγματικότητα ἀπεικονίζει ἡ δολοφονία τοῦ ἀκροδεξιοῦ καὶ πρωταγωνιστοῦ στὴν Μεϊντάν, σὲ δυτικὴ πόλη.