Περιοδεία Κινέζου προέδρου

Ἡ περιοδεία τοῦ Κινέζου προέδρου σὲ τέσσερες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, Χάγη, Παρίσι, Βερολίνο καὶ Βρυξέλλες, συνοδεύεται ἀπὸ πολλὲς συμφωνίες διμεροῦς καὶ πολυμεροῦς συνεργασίας∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ τήρησε οὐδέτερη στάση καὶ ζήτησε τὴν πολιτικὴ λύση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, ἀλλὰ καὶ ἀπεφυγε τὶς ἀκρότητες, ἐνῶ ὑπογράμμισε τὴν ἰσοτιμία τῶν σχέσεων μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὅπως ἁρμόζει σὲ μεγάλες δυνάμεις, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα. Στὸ Παρίσι ἀναμένουν νέες μεγάλες ἐπενδύσεις τῶν Κινέζων, ὅπως καὶ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας γιὰ τὴν πώληση 1000 ἑλικοπτέρων τῆς Airbus τὴν ἑπόμενη δεκαετία∙ στὸ Βερολίνο προβλέπονται ἄλλες συμφωνίες, ὅπως καὶ στὶς Βρυξέλλες μὲ τὴνἘπιτροπή. Ἡ Κίνα ἐμφανίζεται ὡς ἐγγυητὴς τῆς ὁμαλότητος καὶ τοῦ διαλόγου παγκοσμίως, ἀπέναντι στὶς ὀξεῖς ἀντιρωσικὲς δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου.