Αὐξημένη κινητικότης στὰ μικρὰ κόμματα

Ἡ κινητικότης στὰ μικρὰ κόμματα πολλαπλασιάζεται τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς ἀναζητεῖν τρόπους περισυλλογῆς τῶν ὑπολειμμάτων∙ οἱ λόγοι εἶναι πολιτικοί, παρὰ τὶς κορῶνες σὲ τόνο ἀπατημένων συζύγων. Ὅλα τὰ κόμματα ἐπένδυσαν τὴν πολιτική τους στὴν παράταση τοῦ Μνημονίου καὶ τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων∙ δὲν εἶχαν ἀφήσει οὔτε ἕνα παραθυράκι ἀνοικτὸ γιὰ ἄλλη ἐκδοχή, ὁπότε μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀναζωογόνηση τῆς ἀγορᾶς, δυσκολεύονται νὰ προσαρμοθοῦν στὶς νέες συνθῆκες. Ὅσο γιὰ τοὺς βουλευτές, σκέπτονται καὶ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση∙ ὅσο μαζὶ μὲ τὴν ἀνάκαμψη αὐξάνεται ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν πρωθυπουργό, τόσο θὰ πολλαπλασιάζονται οἱ διαρροές∙ ὅταν σε μερικά, ὅπως στὴν ἀκροδεξιά, συνδέονται οἱ ἡγεσίες τους μὲ κατάφωρες παρανομίες, ἡ ἀλληλεγγύη πάει περίπατο γιὰ τοὺς περισσότερους.