Τράπεζες, ἀλλαγὴ κλίματος

Ἡ ἐπιτυχία τῆς αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν Ἄλφα καὶ Πειραιῶς ἔχει ἀλλάξει τὸ κλίμα στὴν ἀγορά∙ στὸ Χρηματιστήριο, ἡ κατακόρυφη ἄνοδος τῆς Ἄλφα, ἐπειδὴ προηγεῖται στὶς διαδικασίες, δείχνει τὴν ζήτηση ἀπὸ Ἔλληνες καὶ ξένους ἐπενδυτές, ἐνῶ κατὰ ἔγκυρα δημοσιεύματα οἱ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα αὐξάνονται κατὰ 100%, ἴσως ἐπειδὴ ἐκκινοῦν ἀπὸ πιὸ χαμηλά. Ἡ ἀνάκαμψη πλέον θεωρεῖται δεδομένη ἀπὸ ὅλους καὶ μόνο τὸ ποσοστὸ εἶναι ὑπὸ συζήτηση, ἀλλὰ μᾶλλον τείνει πρὸς μερικὲς μονάδες, ἂν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὴν δυναμικὴ τοῦ παρελθόντος ἔτους∙ ἡ ἐγκατάσταση 4000 σημείων σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, γιὰ δωρεὰν πρόσβαση στὸ διαδίκτυο, μετατρέπεται ἀπὸ ψυχολογικῆς πλευρᾶς σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν νεολαία. Ὅταν καὶ ἀμερικανικὰ ἔντυπα ἀναγνωρίζουν τὴν κατακόρυφη ἀνάπτυξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν Ἑλλάδα, κυρίως ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῆς ἐπιτυχίας τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων, τότε ἡ πρόοδος εἶναι πολλαπλάσια, γιὰ ὅσους γνωρίζουν τὴν πραγματικότητα.