Κάλυψη κεφαλαίων τραπεζῶν

Ἡ κάλυψη τῶν κεφαλαίων τῶν τραπεζῶν, μὲ διπλάσιο ποσὸ μὲσα σὲ μία μέρα, ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία∙ πολλοὶ ἔβλεπαν μὲ δυσπιστία τὶς προβλεψεις τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας μας, μὲ πρώτους τὴν τρόικα καὶ τοὺς οἴκους ἀξιολογήσεως. Ἔτσι, ὅταν σὲ δύο ὧρες μόνο ἡ Ἄλφα εἶχε προσφορὲς γιὰ διπλάσια κεφάλαια, ἀπὸ ὅσα ζητοῦσε γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου -ἀντίστοιχη εἶναι ἠ προσφορὰ καὶ γιὰ τὴν Πειραιῶς-, ἐσιώπησαν οἱ Κασσάνδρες τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς∙ εἶχε προηγηθεῖ ἡ κάλυψη στὸ ἑξαπλάσιο τοῦ ὁμολόγου τῆς Πειραιῶς δὲκα μέρες πρίν, ἀλλὰ οἱ καταστροφολόγοι, εἶχαν διαβλέψει ὅτι δὲν ἀπηχοῦσε τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα!