Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὶς ἰσχυρότερες στὴ Μόσχα καὶ στὴν Σαγκάη σταθεροποιητικές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1.3794 δολλάρια καὶ περισότερο στὰ 141,2825 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1314,50, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 107,26. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν ξεχάσει τὴν Οὐκρανία καὶ τὶς ἀπειλὲς τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ἐνῶ προσβλέπουν στὴν νέα μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Εὐρωζώνη, ὡς νέα ἐκκίνησή τους γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ στὴν Σαγκάη ἀναμένουν τὶς ἀντιδράσεις τῶν κεφαλαίων στὴν πλήρη ἀπελευθέρωση τοῦ ρεμίνμπι, κι ἴσως γι’ αὐτὸ παρατηρεῖται σταθερότης στὴν ἀγορά της∙ στὴν Οὐάσιγκτον ἡ καταγγελία τῆς Κριστὶν Ναγκάρντ, γιὰ καθυστέρηση τῆς συνδρομῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, θεωρεῖται ὡς ἀποδοκιμασία τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τους στὴν παγκόσμια οἰκονονία. Ἡ δικαιολογία, ὅτι τὸ Κογκρέσσο καθυστερεῖ τὴν ἐπικύρωση τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου πείθει τὴν ἴδια, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὶς ἀγορές.