Πυρηνικά, μόνο τελετουργία

Ἡ συμφωνία, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ διαρροῆς τῶν πυρηνικῶν ὅπλων σὲ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις, ἦταν μόνο γιὰ τὴν τελετουργία τῆς διασκέψεως∙ τὴν συμφωνὶα τὴν ὑπέγραψαν 35 μόνο ἀπ’ τὶς 57 προσκληθεῖσες χῶρες, ἐνῶ τὴν ἀπέρριψαν ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα, δηλαδὴ εἶναι χωρὶς πρακτικὸ ἀντίκρυσμα. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν δὲν παραβρέθηκε στὴν διεθνῆ διάσκεψη κι ὁ Ξὶ Τζιπίγνκ συμμετεῖχε ἀλλὰ δὲν ὑπέγραψε∙ ἔτσι ἡ πρώτη χώρα σὲ πυρηνικὲς κεφαλὲς καὶ διηπειρωτικοὺς πυραύλους καὶ ἡ τέταρτη στὴ σειρὰ δείχνουν ὅτι δὲν συμφωνοῦν, ἐνῶ εἶναι οἱ μόνες μὲ ἄμεση ἐπιρροὴ στὶς «κακὲς» πυρηνικὲς δυνάμεις, Βόρειο Κορέα καὶ Ἰράν. Ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, διότι οἱ Ἀμερικανοί, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἀπὸ κοντά, ἐμφανίσθηκαν σκληροὶ καὶ ἀπειλητικοὶ κατὰ τῶν Ρώσων, ἀλλὰ μόνο στὰ λόγια, διότι ἡ ἀμυντική τους ἱκανότης ἔχει πλήρως σχεδὸν ἀπαξιωθεῖ, λόγῳ τῆς μειώσεως τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν∙ δὲν ἔχουν δυνατότητα παρεμβάσεως.