Ὑπεύθυνοι οἱ βουλευτές μας

Τὴν διαβεβαίωση, ὅτι «οἱ βουλευτές μας εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ θὰ ψηφίσουν τὶς μεταρρυθμίσεις», ἔδωσε ὁ πρωθυπουγός, θέτοντας τέρμα στὶς ἀμφισβητήσεις γιὰ τὴν ψηφοφορία τῆς Κυριακῆς∙ τὸ νομοσχέδιο διανεμήθηκε ἤδη στὰ κόμματα καὶ κατατέθηκε ἐγκαίρως στὴ Βουλή, ὁπότε ἀρχίζει ἡ συζήτηση στὴν Ἐπιτροπὴ κι αὔριο στὴν Ὁλομέλεια, μὲ ὁλοκλήρωση μεθαύριο. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι, μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόικα, ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ τὸ τέλος τῶν μνημονίων, τὴν ἔξοδο στὶς ἀγορὲς καὶ τὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους, ἀμέσως μετὰ τὶς εὐρωεκλογές∙ προβλέπεται ἡ ἐκταμίευση δεκαπέντε δις εὐρώ, ἕνδεκα ἀπ΄ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τέσσερα ἀπ’ τὸ ΔΝΤ. Τὸ ἄγχος τῆς τριμηνιαίας ἐπιθεωρήσεως καὶ τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς δόσεως παίρνει τέλος, ὄχι μόνο γιὰ τὶς καταβολὲς αὐτές, ἀλλὰ γιατὶ ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μὲ δυναμικὸ ρυθμό∙ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις τὸ ἀποδεικνύει πανηγυρικά.