Σμίτ, ὑπεράσπιση Εὐρώπης

Ἡ παράδοση τῶν περισσοτέρων εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων, στὶς ἀμερικανικὲς ἐπιλογὲς στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας, ἔχει ἐνοχλήσει πολλοὺς παλαιοὺς πολιτικοὺς τῆς γηραίας ἠπείρου∙ εἶδαν ὅλοι τους τὴν ταπείνωση τῶν Εὐρωπαίων πολιτικῶν καὶ τὴν ἀδυναμία τους ἀρθρῶσαι ἄλλο λόγο, πλὴν τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῆς ἄλλης ἀκτῆς τοῦ Ἀτλαντικοῦ∙ ὁ Χέλμουτ Σμίτ, καγκελάριος τῆς Γερμανίας τὸ 1974-1982 καὶ ὁ πολιτικὸς ποὺ καθιέρωσε τὴν Ὁμοσπονδιακὴ τότε Γερμανία ὡς σεβαστὴ δύναμη παγκοσμίως, κατήγγειλε τὴν ὑποτακτικὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν, χαρακτηρίσας ὡς χαζὸ μέτρο τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, διότι δὲν πρόκειται νὰ ἔχουν κανένα ἀποτέλεσμα∙ ὁ 93 ἐτῶν Σοσιαλδημοκράτης πολιτικὸς ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ τὴν στάση της, διότι αὐτὴ ἔσωσε τὴν πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς στρέφεται ὁ παλαίμαχος πολιτικὸς κατὰ τῆς Γαλλίας, ἂν καὶ ὁ σαυνοδοιπόρος του τότε Βαλερὺ Ζσικὰρ Ντ’ Ἐσταὶν δὲν ἔχει μιλήσει ἀκόμη.