ΣΥΡΙΖΑ, ἀπεγνωσμένη προσπάθεια συνοχῆς

Ἡ «εὐθεῖα ὑπονόμευση τοῦ Κοινοβουλίου καὶ τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας», κατὰ τὸν πρωθυπουργό, ἀπ’ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὴν πρόταση μομφῆς κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ἀποβλέπει στὴν συσπείρωση τοῦ κόμματός του∙ ὕψωσε κατακόρυφα τὴν ἀναμετρηση στὴ Βουλή, σὲ θέμα ποὺ εἶχε ἄδικο, μὲ ἐντελῶς ἀστήρικτα ἐπιχειρήματα. Στόχος του εἶναι, κατὰ τοὺς ἀντιπάλους του στὴν Κουμουνδούρου, ἡ ἀποκασταση τῆς πειθαρχίας στὸ ἐσωτερικό του καὶ ἡ μετατόπιση τοῦ ἐνδιαφέροντος ἀπ’ τὶς ἐσωκομματικὲς στὸ μέτωπο κατὰ τῆς κυβερνήσεως, ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία∙ ἀλλὰ ἡ ψυχρολουσία ἦρθε ἀπὸ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως στὸ Σύνταγμα, ὁπότε ἐπέστρεψε στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν ψηφοφορία. Ἔχει δίκαιο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, στρέφεται, «ἐναντίον τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ Ἑλληνικού λαοῦ».