Κυβέρνηση, σημαντικὴ νίκη

Ἡ κυβέρνηση ἐπέτυχε σημαντικὴ νίκη στὴ Βουλή, ὄχι τόσο μὲ τὴν ψήφιση τοῦ πολυνομοσχεδίου, ὅσο μὲ τὴν συντριβὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν πολιτικὴ ἀπομόνωσή του στὸ Κοινοβούλιο καὶ στὸ Σύνταγμα∙ εἶναι δεδομένο ὅτι οἱ διαδικασίες ἦταν σχετικὰ ἀκραῖες καὶ βεβιασμένες ἀρκετά, ἀλλὰ ἡ κοινὴ γνώμη γνωρίζει ὅτι, ἡ εὐθύνη βαρύνει τὴν τρόικα κι ὄχι τὴν χώρα μας. Εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλους ἡ παρελκυστικὴ τακτικὴ τῶν δανειστῶν καὶ ὁ ἀπώτερος στόχος τους, γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος, ἢ τουλάχιστον τῆς παραμονῆς της ὑπὸ τὸ Μνημόνιο ἐπ’ ἄπειρον∙ οἱ προθεσμίες ἦταν ἀσφυκτικές, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι πολὺ σημαντικό, τὸ τέλος τῶν μνημονίων καὶ τῆς κρίσεως. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψή της περνάει στὴ φάση τῆς ἀναπτύξεως κι αὐτὸ τὸ ἀναγνωρίζουν ἀκόμη καὶ οἱ ἀγορές, οἱ ὀποῖες εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν μεθόδευση τῆς χρεωκοπίας πρὸ τετραετίας. Δὲν χαρακτηρίζονται ἀπὸ χριστιανικὴ φιλευσπλαχνία.