Οὐκρανία, διάλογος τελικὰ

Ὁ διάλογος γιὰ τὴν Οὐκρανία ἄρχισε χθὲς στὸ Παρίσι, μὲ τὴν συνάντηση Τζὼν Κέρρυ καὶ Σεργκέι Λαβρὼφ κι ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ τηλεφωνικὴ συνομιλία τῶν προέδρων τους∙ τὰ ἀποτελέσματα δὲν ἀναμένονται σύντομα, διότι εἶναι χαώδεις οἱ διαφορές∙ οἱ δύο μεγάλοι ἀντλοῦν τώρα ἀπ’ τὴν διαμορφωμένη κατάσταση. Ἔχουν ἀμφότεροι κάποιες ἐπιτυχίες καὶ πολλὲς ἀποτυχίες∙ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν γιὰ πρόταση ὁμοσπονδιακῆς δομῆς τῆς Οὐκρανίας ἀπ’ τὴν Ρωσία, τὴν ὁποία μᾶλλον ἀποδέχεται ἡ Οὐσάσιγκτον. Οἱ συζητήσεις θὰ δείξουν σύντομα Ἡ Ἀμερικὴ ἐπέτυχε τὸν ἐγκλωβισμὸ τῶν Εὐρωπαίων κάτω ἀπ’ τὴν αἰγίδα της, ἀλλὰ βλέπει ὁριστικὴ τὴν ἀπόσπαση τῆς Κριμαίας καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς στηρίξεως τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως στὸ Κίεβο∙ ἡ Μόσχα ἐξασφάλισε τὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας καὶ τὴν διατήρηση τῆς ναυτικῆς βάσεως τῆς Σεβαστουπόλεως, ἀλλὰ παραμένει ἀνοικτὴ ἡ πληγὴ στὰ δυτικά της καὶ ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεών της μὲ τοὺς περισσότερους Εὐρωπαίους.