Γαλλία, ἧττα Σοσιαλιστῶν

Ἡ ἧττα τῶν Σοσιαλιστῶν καὶ στὸν δεύτερο γύρο τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν παίρνει τὴν μορφὴ τῆς συντριβῆς∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, λιγώτερο ἀπὸ δύο χρόνια μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας κι αἰσθάνεται τὴν ἄμμο νὰ φεύγει κάτω ἀπ’ τὰ πόδια του. Ὁ ἀνασχηματισμὸς φέρεται πλέον ὡς ἀναπότρεπτος, ὁπότε τὸ ζητούμενο εἶναι, ὄχι τὸ ἐὰν ἀντιστρέφεται τὸ κλίμα, ἀλλὰ τὸ πῶς κυβερνάει τὰ ἑπόμενο τρία χρόνια∙ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐπιδεινώνεται κι ἡ ἀπουσία προγράμματος ἐξόδου ἀπὸ αὐτὴν βαρύνει περισσότερο∙ στὴν Εὐρώπη∙ τὸ Παρίσι χάνει τὴν πρωτεύουσα θέση του, ἐνῶ ἀκόμη κι ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων ἀτονεῖ, ὅπως φάνηκε στὸ τελευταῖο Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δείχνει, ὅτι δὲν ἔχει πολλὰ κοινὰ σημεῖα μὲ τὸν Γάλλο πρόεδρο στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, ὅπως φάνηκε στὶς κρίσεις στὴ Συρία καὶ στὴν Οὐκρανία∙ χωρὶς τὴν ἡγεσία της στὴν αὐτόνομη εὐρωπαϊκὴ πολιτική, ἡ Γαλλία γίνεται δευτερεύουσα δύναμις.