Ἐνίσχυση τῆς κυβερνήσεως

Ἡ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ γιὰ τὸ πολυνομοσχέδιο καὶ τὰ παρεπόμενα ὁδηγοῦν στὴν ἐνίσχυση τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας, διότι ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη∙ ἡ στάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπασχολεῖ μόνο τὴν Κουμουνδούρου καὶ τὶς συγκρούσεις ἐντὸς αὐτῆς, καὶ ἡ διαγραφὴ τοῦ Νικήτα Κακλαμάνη καὶ οἱ ἀντεγκλήσεις Εὐαγγέλου Βενιζέλου καὶ Γεωργίου Παπανδρέου, δὲν προκάλεσαν ἀνησυχίες στὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ πρόβλημα στοὺς καταψηφίσαντας. Ἡ ὁρκωμοσία τῶν δύο νέων ἀναπληρωτῶν ὑπουργῶν, Θεοφίλου Λεονταρίτη, Γεωργίας, καὶ Νικολάου Ταγαρᾶ, Περιβάλλοντος, βοήθησαν στὴν ἐντύπωση τῆς σταθερότητος στὴν κυβέρνηση∙ οἱ ὑποχρεώσεις της, γιὰ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν συσκέψεων στὴν Ἀθήνα καὶ στὶς Βρυξέλλες ἀπασχόλησαν περισσότερο τὶς συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο. Ἡ χώρα ἔχει γυρίσει σελίδα κι αὐτὸ φαίνεται ἀπ’ τὴν προθυμία εἰσροῆς κεφαλαίων, ὅταν μέχρι δύο χρόνια πρὶν οἱ ἐπενδυτὲς ἔφευγαν ἐπιτροχάδην∙ ἀκόμη καὶ τὰ ἀγγλοσαξωνικὰ ἔντυπα μᾶς πλέκουν τὸ ἐγκώμιο.