ΕΔΟΕΑΠ, περίεργα πράγματα

Στὸν ΕΔΟΕΑΠ συμβαίνουν περίεργα πράγματα, μὲ τὴν ἀναίτια ἀπόλυση τῆς ἀρχιάτρου καὶ τὴν συστηματικὴ παρεμπόδιση τῶν ἰατρῶν στὴν ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματός των∙ ὁ ΕΔΟΕΑΠ εἶχε κρατήσει τὴν ποιότητά του, περισσότερο χάρις στὴν εὐαισθησία τῶν ἰατρῶν, παρὰ τὶς περικοπὲς τῆς τετραετίας ὅπως στὰ ἄλλα ταμεῖα. Ἀλλὰ συνέβη ἡ πώληση τῶν κρατικῶν ὁμολόγων του, μετὰ τὴν περικοπή τους, ἀπ’ τὴν τότε πρόεδρο, σὲ ἐλάχιστη ὑπολλαπλάσια τιμὴ, καὶ χωρίς, ὅπως δικαιολογήθηκε, τὴν ἐνημέρωση ἀπὸ εἰδικούς∙ οἱ ἐκλογὲς ἔγιναν, ἡ νέα διοίκηση δὲν ἐρεύνησε τὴν ὑπόθεση καὶ κάλυψε τὴν πρόεδρο. Τώρα πιέζουν τοὺς ἰατρούς, χωρὶς κανέναν λόγο∙ σὲ κάτι ἄλλο ἀποβλέπον, μᾶλλον ὅπως καὶ ἡ διοίκηση τῆς ΕΣΗΕΑ, μὲ τὶς κλεφτοκοτοῦδες.