Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ ἰσχυρότερες στὴν Μόσχα καὶ καθοδικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ σημείωσε ἄνοδο στὰ 1,3793 δολλάρια καὶ 142,3750 γιέν, ἐνῶ ἔμειναν σταθερά, χρυσός, 1295, καὶ πετρέλαιο, 107,81. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, καθὼς δὲν προβλέπεται ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο∙ στὴν Εὐρώπη αἴρονται οἱ ἀνησυχίες, ἐπειδὴ ἀναμένεται ἡ ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ ἡ καθιέρωση ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων τοὺς ἑπόμενους μῆνες, ἐνῶ τὸν τόνο θὰ δώσει τὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ στὴν Ἀθήνα, πέραν τῆς ἐγκρίσεως τῶν δόσεων γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἔναρξη τοῦ ρωσοαμερικανικοῦ διαλόγου γιὰ τὴν Οὐκρανία κρίνεται ἀπ’ τὶς ἀγορές, ὡς ἐπίσημη λήξη τῆς κρίσεως. καὶ ὅτι θὰ γίνονται πλέον ὅλα κατόπιν συνεννοήσεως τῶν δύο μεγάλων∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Δημητρίου Μεντβέντεφ στὴν Κριμαία καὶ ἡ ἐξαγγελία προγράμματος ἀναπτύξεως τῆς χερσονήσου, πιστεύεται ὅτι θὰ προκαλέσει γενικώτερο ἐνδιαφέρον.